پیام تبریک نوروزی شهردار اینچه برون

هوالجمیل و یحب الجمیل

یامقلب و القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهاریا محول و الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

فروردین سر آغاز فصل تغییر چهره طبیعت و رویش گلهای نو و پوشیدن جامه سبز درختان و نغمه سرایی پرندگان است که سردی بی روح زمستان را از یاد میبرد و رایحه ی خوش گلهای طبیعت ترانه عشق خدا شناسی و امید به آینده طنین می کند. تغییر در طبیعت و احوال نشانه عظمت خدای بزرگ است . خدایی که مهربانی با هم بودن،بفکر ویادیکدیگروکنار هم بودن وحل مشکلات همدیگر را سفارش وتاکید می نماید. خدایی که زیباست وزیبایی هارا را دوست دارد. آغاز سال 1393 را به شما سرور گرامی وبزرگوار صمیمانه تبریک وتهنیت عرض مینماییم آرزوی عزت وسربلندی وداشتن زندگی شاد ولذت بخش ، به دوراز دغدغه های زندگی ماشینی ومادی دنیا را برای حضرتعالی وخانواده گرامیتان از خدای مهربان مسئلت مینمایم.

تازه یلداتازه دوسلارکوپ بولسن     تازانینگ یانیندان آیرلماسین کونه لار

خدمتگزار شما
بـهـمـن مـهـرورز
شهردار اینچه برون