ساماندهی ترافیک گمرک اینچه برون

ساماندهی ترافیک وتاکسی های مسافربری گمرک اینچه برون در ایام تعطیلات نوروزی با الصاق برچسب های مخصوص از طرف شهرداری جهت تردد در بازارچه ومسیرهای بخصوص