بیش از 15هزارنفردردوروزاول تعطیلات ازمرزاینچه برون دیدن کردند

قدرت شاکری رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  گفت: 15 هزار مسافر طی دو روز اول تعطیلات نوروزی 93از بازارچه مرزی وگمرک اینچه برون بازدید کردند. وی گفت: همچنین سه هزار و 825 نفر نیز از تالاب بین المللی آلماگل در این منطقه مرزی دیدن کردند.