بیش از 15هزارنفردردوروزاول تعطیلات ازمرزاینچه برون دیدن کردند

قدرت شاکری رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  گفت: 15 هزار مسافر طی دو روز اول تعطیلات نوروزی 93از بازارچه مرزی وگمرک اینچه برون بازدید کردند. وی گفت: همچنین سه هزار و 825 نفر نیز از تالاب بین المللی آلماگل در این منطقه مرزی دیدن کردند.

بازدید

بازدید مشترک شهردار اینچه برون با شورای شهر وشهردار گنبد کاووس از پروژه های استقبال از مسافرین نوروزی سال 93